Chrystus żyje.

On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata.

Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem.

Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią:

On żyje i chce, abyś żył!”

Christus Vivit, Posynodalna adhortacja apostolska papieża Franciszka do młodych.

 

Niech nadchodzące święta Wielkiej Nocy będą dla nas okazją odnawiającego spotkania ze Zwycięskim Panem.

Niech Jego Zmartwychwstanie wydobywa nas z grobu naszego egoizmu, smutku i  lęku.

Niech Jego spojrzenie uczy nas widzieć w otaczających nas ludziach bliźnich.

Niech Jego dłonie pokazują, jak nieść wsparcie tym, którzy go potrzebują.

Niech Jego uszy otwierają nas na słowa i milczenie wołających o pomoc.

Niech Jego stopy pomagają nam stawiać kroki na drodze prowadzącej nas do świętości.

Niech Jego serce będzie dla nas źródłem miłości, pokoju, wiary  i nadziei.

Życzymy wszelkiego dobra i życia w pełni.

Z modlitwą

W imieniu Wspólnoty Wychowawczej

Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Krakowie

s. Magdalena Szlachcic