Dla rodziców

Na tej stronie mamy do wyboru następujące podstrony:

  • RADA RODZICÓW -tutaj znajdziemy wszystkie informacje dotyczące składu Rady Rodziców i jej działalności;
  • POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA -wszystkie informacje dotyczące opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz ciekawe wskazówki znajdziecie właśnie w tej podstronie
  • DOKUMENTY SZKOŁY – wszystkie akty prawne regulujące pracę naszej Szkoły znajdziecie właśnie na tej podstronie
  • DYŻUR DYREKTORA – tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości spotkania z s. dyrektor Magdaleną Szlachcic