Dyżur dyrektora

GODZINY PRACY DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK

s. Magdaleny Szlachcic

 

  Budynek Szkoły Podstawowej

os. Kościuszkowskie 7

tel. 12/648 05 08

Budynek Liceum

os. Jagiellońskie 17

tel. 12/648 46 25

PONIEDZIAŁEK 1230 – 1530 800 – 1200
WTOREK 730 – 1130 1230 – 1600
ŚRODA 1230 – 1630 800 – 1200
CZWARTEK 730 – 1130 1230 – 1600
PIĄTEK 1230 – 1630 800 – 1200

 

DYŻUR DLA RODZICÓW

  Budynek Szkoły Podstawowej

os. Kościuszkowskie 7

tel. 12/648 05 08

PONIEDZIAŁEK 1600 – 1800

lub po telefonicznym uzgodnieniu