Dyżur dyrektora

GODZINY PRACY DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK

W KRAKOWIE

s. Magdaleny Szlachcic

  Budynek – LAURY

os. Kościuszkowskie 7

tel. 12/ 648 05 08

Budynek – DOMINIKA

os. Jagiellońskie 17

tel. 12/ 648 46 25

PONIEDZIAŁEK 730 – 1130 1200 – 1530
WTOREK 1030 – 1530 740 – 1000
ŚRODA 1130 – 1500 740 – 1100
CZWARTEK 730 – 1200 1230 – 1630
PIĄTEK 730 – 1100 1130 – 1530

 

DYŻUR DLA RODZICÓW

Budynek – LAURY

os. Kościuszkowskie 7

Budynek – DOMINIKA

os. Jagiellońskie 17

ŚRODA:1530 – 1730 CZWARTEK: 1530 – 1630

lub po telefonicznym uzgodnieniu