Organizacja roku szkolnego 2018/2019

ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO  2018 / 2019

 

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK BŁOGOSŁAWIONEJ LAURY VICUNA W KRAKOWIE

 

PUBLICZNEGO LICUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR SALEZJANEK ŚWIĘTEGO DOMINIKA SAVIO W KRAKOWIE

 

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

 

Zajęcia dydaktyczne:                                                          03. 09. 2018 r. – 21.06. 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna:                                                              23 – 31. 12. 2018 r.

Ferie zimowe:                                                                                   14 – 25. 01. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:                                                        18 – 23. 04. 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

– część humanistyczna                                                          10. 04. 2019 r.

– część matematyczno-przyrodnicza                                     11. 04. 2019 r.

– język obcy nowożytny                                                         12. 04. 2019 r.

Terminy dodatkowe                                                                          3-5. 06. 2019 r.

Termin ogłoszenia wyników:                                                            14. 06. 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski                                                                          15. 04. 2019 r.

– matematyka                                                                       16. 04. 2019 r.

– język obcy nowożytny                                                         17. 04. 2019 r.

Terminy dodatkowe                                                                          3-5. 06. 2019 r.

Termin ogłoszenia wyników:                                                            14. 06. 2019 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:         21. 06. 2019 r.

 

Dni ustawowo wolne:                                                               

01.11. 2018 r. (czwartek)

12.11. 2018 r. (poniedziałek)

01.01. 2018 r. (wtorek)

01.05. 2018 r. (środa)

03.05. 2018 r. (piątek)

 

Dni dodatkowo wolne:                                                       

SP:

02.11. 2018 r.

01.02. 2018 r.

15, 16, 17. 04. 2019 r.

02.05. 2019 r.

LO:     

02. 10. 2018 r.

02.11. 2018 r.

10, 11, 12. 04. 2019 r.

02.05. 2019 r.

Zebrania Rady Pedagogicznej:

na rozpoczęcie roku szkolnego                                                         31. 08. 2018 r.

zebranie roboczo/szkoleniowe                    13. 09. 2018 r., 23.10. 2018 r., 04.12. 2018 r.

zebranie klasyfikacyjne (śródroczna)                                               LO:      29. 01. 2019r.

                                                                                              SP:       31. 01. 2019 r.

zebranie roboczo/szkoleniowe                                                        05. 03. 2019 r. 

               szkolenie zespołu nadzorującego egzaminy          GIM:    02. 04. 2019 r.

                                                                       SP:       04. 04. 2019 r., 07.05. 2019 r.

zebranie klasyfikacyjne                                                        SP:       14. 06. 2019 r.           

                                                                                              LO:      17. 06. 2019r.           

zebranie podsumowujące rok szkolny                                              25. 06. 2019 r.           

 

Zebrania z rodzicami:

                        I półrocze:       11. 09. 2018 r., 13. 11. 2018 r., 05. 02. 2019 r.

                        II półrocze:      26. 03. 2019 r., 04. 06. 2018 r.

 

Konsultacje dla rodziców:

I półrocze:       15 – 19. 10. 2018 r., 10 – 14. 12. 2018 r.

                  II półrocze:      13 – 17. 05. 2018 r.