Organizacja roku szkolnego 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2019 / 2020

 

Zajęcia dydaktyczne: 02. 09. 2019 r. – 26. 06. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31. 12. 2018 r.

Ferie zimowe: 27. 01 – 9. 02. 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 – 14. 04. 2020 r.

 

Egzamin maturalny: 4-22. 05. 2020 r.

– język polski: 4. 05. 2020 r.

– matematyka: 5. 05. 2020 r.

– język obcy nowożytny: 6. 05. 2020 r.

Terminy dodatkowe: 1-19. 06. 2020 r.

Termin ogłoszenia wyników: 3. 07. 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski: 21. 04. 2020 r.

– matematyka: 22. 04. 2020 r.

– język obcy nowożytny: 23. 04. 2020 r.

Terminy dodatkowe: 1-3. 06. 2020 r.

Termin ogłoszenia wyniku: 19. 06. 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:        

kl. III LO: 24. 04. 2020 r.

Pozostałe klasy: 26. 06. 2020 r.

 

Dni ustawowo wolne:                                                                                                   1. 11. 2019 r. (piątek)

  1. 11. 2019 r. (poniedziałek)
  2. 01. 2020 r. (środa)
  3. 01. 2020 r. (poniedziałek)
  4. 05. 2020 r. (piątek)

Dni dodatkowo wolne:                                      

SP:

 2-3. 01. 2020 r., 22.01. 2020 r., 21, 22, 23. 04. 2020 r.

LO:                                   

12. 10. 2020 r., 2-3. 01. 2020 r, 4, 5, 6. 05. 2020 r.

 

Zebrania Klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej:

zebranie klasyfikacyjne (śródroczna)                                                       

3 LO: 7. 01. 2020 r.

23.01. 2020 r.

zebranie klasyfikacyjne (roczne)                                                  

3 LO:    21. 04. 2020 r.

23.06. 2020 r.

 

Zebrania z rodzicami:

                            I półrocze:        10. 09. 2010 r., 12. 11. 2019 r.

                            II półrocze:       11. 02. 2020 r., 7. 04. 2020 r.,  9. 06. 2020 r.

 

Konsultacje dla rodziców:

I półrocze:        14 – 18. 10. 2019 r., 9 – 13. 12. 2019 r.

                     II półrocze:       9 – 13. 03. 2020 r., 11 – 15. 05. 2020 r.