Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Agnieszka Piechnik

Marzena Godawiec

Małgorzata Szwed

Barbara Kubic

Justyna Waśniewska

Agata Szura

Agnieszka Więcek – Kwaśny

Skarbnik: Marek Topór