Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

PRZEWODNICZĄCA: Pani Małgorzata Szwed
SKARBNIK: Pan Marek Topór
SEKRETARZ: Pan Mirosław Mrozowicz.