Dzień głośnego czytania 2020

W naszej szkole został on uczczony odczytaniem Dezyderaty. Autor napisał go w formie życzeń dla przyjaciół i z taka intencją, jako życzenia dla nas uczniów na ten rok szkolny, przeczytali go nauczyciele: p. Bożena Lesiak, p. Katarzyna Frączek i p. Jan Bobka. Usłyszeliśmy, iż mamy  kroczyć spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętając jaki pokój może być w ciszy. Być w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Cieszyć się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami i wykonywać z sercem swą pracę. Być sobą, nie zwalczać uczuć. Przyjmować pogodnie to, co niesie dzień. 

Spotkanie zakończyła s. Dyrektor Magdalena Szlachcic słowami: „Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.”

BĄDŹCIE SZCZEŚLIWI!