Harmonogram rekrutacji do Liceum

Czynność Termin
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23 czerwca 2017 r., godz. 12.00 – 16.00
26 czerwca 2017 r., godz. 9.00 – 17.00
27 czerwca 2017 r., godz. 8.00 -15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r., do godziny 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.30
4 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.30
5 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 7 lipca 2017 r., do godziny 12:00
Rekrutacja uzupełniająca 10 lipca – 31 sierpnia 2017 r.