Klasa B – język polski, geografia,

Klasa B – język polski, geografia,

Klasa B:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia, 

język angielski/język niemiecki/język hiszpański

Drugi język obcy: język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski
Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski

 

 

  • klasa dedykowana Uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk geograficznych,

 

  • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykładowców  z Uniwersytetu Pedagogicznego,
  • uczestnictwo w olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH,
  • wizyty w instytucjach naukowych – gry terenowe,
  • korzystanie z map cyfrowych, Geograficznego Systemu Informacji,
  • korzystanie z doskonale wyposażonych sal – okazy minerałów, atlasy, globusy, modele wulkanów i jaskiń,
  • dla zainteresowanych przeprowadzanie eksperymentów przyrodniczych.

 

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach przyrodniczych takich jak: geografia, geomorfologia, geofizyka, geologia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona  środowiska oraz wydziale studiów międzynarodowych
i politycznych, wydziale zarządzania i komunikacji społecznej, filologii germańskiej, filologii szwedzkiej, socjologii, archeologii, etnologii, antropologii kulturalnej, judaiźmie, Earth Sciences in a Changing World.

Administrator