Aktualności

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Św. Dominika Savio w Krakowie

Szczegółowy   harmonogram   rekrutacji

Czynność Termin
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23 czerwca 2017 r., godz. 12.00 – 16.00
26 czerwca 2017 r., godz. 9.00 – 17.00
27 czerwca 2017 r., godz. 8.00 -15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r., do godziny 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.30
4 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.30
5 lipca 2017 r., godz. 7.30 – 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 7 lipca 2017 r., do godziny 12:00
Rekrutacja uzupełniająca 10 lipca – 31 sierpnia 2017 r.

Będzie liceum!

P1350750 (576x1024)Od sześciu lat na os. Jagiellońskim 17 funkcjonuje Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Dominika Savio – znane w środowisku jako św. Dominik.

Od 1 września  będzie  tu Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio.

Szkoła jest przygotowana na nowe.

Już z zewnątrz można dostrzec efekty wykonanych remontów. Po wejściu do szkoły duże wrażenie robi czystość, porządek, estetyka i kultura zachowania uczniów. Klasy i pracownie urządzone są estetycznie i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

Są miejsca, dzięki którym nauczyciele dobrze mogą realizować misję szkoły:

– dużą i małe sale gimnastyczne, siłownię, boisko wielofunkcyjne – sport to dla młodych bardzo ważna płaszczyzna aktywności, a dla wychowawców i nauczycieli obszar skutecznego wspierania i wychowania,

– bibliotekę z bogatym księgozbiorem, w której można samodzielnie wziąć z półki dowolną pozycję, usiąść na poduszce miedzy regałami lub kanapie i poczytać,

– pracownie przedmiotowe, w których „eksperymentuje się” z laserami, poznaje tajniki przyrody z pomocą dobrego mikroskopu, wykonuje doświadczenia chemiczne,

– kawiarenkę, gdzie można wypić herbatę w gronie przyjaciół, pogadać z nauczycielem matematyki o … filmie i sporcie,

– salę modlitwy, w której odcinamy się od codziennych kłopotów, wzmacniamy ducha  chwilą ciszy, usłyszeniem Słowa Bożego, dziesiątką różańca,

 Nie sposób nie zauważyć, że wiele ścian w klasach czy na korytarzach to po prostu kolorowe murale wykonane przez uczniów ( jeszcze gimnazjum). To przecież jest ich szkoła. Oni ja tworzą. To są warunki zewnętrzne.

Na pierwszą wiadomość o reformie nauczyciele gimnazjum odpowiedzieli konkretnymi działaniami, których celem było podniesienie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i wychowawczych.  Są gotowi do pracy w liceum na najwyższym poziomie edukacyjnym.

Chcemy, aby nasze liceum było naprawdę ogólnokształcące. Ofertę edukacyjną szkoły budujemy na zasadzie skutecznego wsparcie ucznia, przygotowującego się do zdania egzaminu dojrzałości i podjęcia studiów. Pragniemy dobrze wykorzystywać czas. Nie szukamy atrakcji, które w rzeczywistości angażują, ale nie dają oczekiwanych efektów.

Chcemy zapewnić uczniom poznawanie świata. Podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi, firmami np. komputerowymi, ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz potrzebujących, i instytucjami kultury.

Tak jak w gimnazjum, tak też w liceum, będziemy budować w szkole atmosferę spokoju, radości, współpracy, optymizmu, których źródłem jest Ewangelia Jezusa – najlepszego przyjaciela młodych.

Zapraszamy!


Dzień Otwarty Liceum

1 kwietnia miał miejsce Dzień Otwarty nowo powstającego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego dnia w naszej GALERII.