Nasza oferta

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

YouTube Preview Image

Nasza oferta: Planujemy klasy z następującymi rozszerzeniami:

oferta liceum 2017

Wszystkie informacje o liceum można uzyskać w szkole, w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 17.30 lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

OFERUJEMY:

 • realizację procesu wychowania, nauczania i opieki opartej na indywidualnej relacji nauczyciel – uczeń w szerokiej wspólnocie wychowawczej szkoły,
 • wspieranie ucznia w poznawaniu swoich uzdolnień i zainteresowań oraz rozwijaniu ich z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych form i środków dydaktycznych,
 • towarzyszenie uczniowi w poznawaniu wartości oraz w budowaniu osobistej hierarchii wartości, która stanie się podstawą jego integralnego rozwoju osobowego,
 • stwarzanie środowiska dla formacji duchowej uczniów, stałe towarzyszenie im w formacji duchowej świadectwem życia i każdym działaniem wychowawczym
 • współpracę z rodziną, która dla młodego człowieka jest pierwszym i niezastąpionym miejscem rozwoju,
 • możliwość realizacji indywidualnych programów nauki w zakresie jednego lub kilku przedmiotów,
 • pomoc w rozwiązywaniu różnych wyzwań i problemów wieku dorastania w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła katolickiego i przygotowania się do wzięcia odpowiedzialności za własne życie,
 • rozwijanie pozytywnych postaw obywatelskich przez udział w samorządności uczniowskiej w szkole,
 • korzystanie dla własnego rozwoju z dorobku instytucji naukowych, kulturalnych, edukacyjnych


BAZA DYDAKTYCZNA

Budynek szkoły wyremontowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Pomieszczenia szkoły są urządzone estetycznie i często według pomysłu uczniów, w stylu rodzinnego ciepła i radości młodych.

 • 18 sal lekcyjnych – urządzonych estetycznie, wyposażonych w nowe stoliki i krzesła uczniowskie oraz sprzęt multimedialny (komputer, tablica interaktywna, rzutnik)
 • pracownia komputerowa – nowoczesne komputery z możliwością korzystania z różnych programów, które gwarantują wysoki poziom nauczania i rozwój zainteresowań
 • pracownia językowa – wyposażona w kompletny sprzęt multimedialny
 • biblioteka z możliwością skorzystania z dostępu do komputerów i otwarta na szerokie zainteresowania uczniów
 • sala gimnastyczna pełnowymiarowa, wyposażona w różny sprzęt sportowy
 • siłownia – wyposażona w atrakcyjne, bezpieczne sprzęty
 • sala do tenisa stołowego
 • sala do gimnastyki
 • sala do zajęć artystycznych – zapewnia uczniom rozwijanie różnych talentów artystycznych, daje swobodę tworzenia
 • sala konferencyjna – na spotkania nauczycieli oraz dla prowadzenia różnych zajęć warsztatowych dla uczniów
 • gabinet pedagoga
 • sala do zajęć z pedagogiem – daje możliwość pracy pedagoga w grupie
 • gabinet doradcy zawodowego
 • oratorium (kawiarenka) zawsze z przyjacielską obecnością nauczyciela
 • Namiot światła – sala do modlitwy i refleksji – daje możliwość poczytania Pisma Św. czy dobrej książki a także zapewnia chwilę zatrzymania się w ciągu dnia i chwilę modlitwy


WSPÓŁPRACUJEMY

Szczególnie ważną umiejętnością  w którą musi być wyposażony dziś każdy młody człowiek jest umiejętność szerokiej współpracy. Młodych – naszych uczniów uczymy współpracy przez współpracę szkoły z innymi instytucjami.

Nasi partnerzy we współpracy to:

1.Centrum Chemii „Chemia w małej skali” z Torunia

To instytucja edukacyjna, której celem jest :

 • propagowanie chemii oraz przygotowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii w szkole i  siedzibie centrum
 • pomoc w przygotowaniu się uczniów do matury z chemii
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i materiałów edukacyjnych dla uczniów
 • pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli chemii

Co zyskują nasi uczniowie?

 • uczestniczą w warsztatach tematycznych i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w szkole  przez pracowników centrum – pasjonatów chemii
 • szczególnie zainteresowani przedmiotem biorą udział w wycieczkach edukacyjnych do Centrum w Toruniu
 • nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczą w sesjach naukowych

oraz popularnonaukowych  prowadzonych przez centrum metodą on-line, a także korzystają z materiałów i programów multimedialnych opracowanych przez centrum

 

2.British Council

To instytucja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

 i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

 Jakie korzyści daje  naszym uczniom  Program Partnerski Addvantage?

 • prawo  do rejestrowania się na egzaminy Cambridge English Language Assessment (organizowane kursy to: YLE, KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE,    BEC, IELTS)
 • rabaty na egzaminy i możliwość przeprowadzania ich w szkole
 • zestawy testów egzaminacyjnych z poprzednich lat
 • bezpłatny dostęp do egzaminacyjnej platformy internetowej British Council Road to Success dla kandydatów przystępujących do FCE, FCE for Schools i CAE
 • bezpłatny dostęp do kursu on-line Road to IELTS dla kandydatów przystępujących do IELTS

 

3.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Co zyskują nasi uczniowie :

 • możliwość udziału nauczycieli i uczniów w wykładach i konferencjach oraz zajęciach ćwiczeniowych organizowanych przez UE
 • udziału w wycieczkach po Kampusie Uniwersytetu
 • otrzymywanie materiałów promocyjnych
 • poznania oferty dydaktycznej Uniwersytetu

 

4.Uniwersytet  Pedagogiczny

Co zyskują nasi uczniowie?

 • możliwość udziału w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez  Uniwersytet  dla uczniów liceum
 • organizowanie seminariów i warsztatów wspólnie z kołem naukowym młodych matematyków

 

5.AKADEMIA Ignatianum

Jakie możliwości daje współpraca z uczelnią?

 • udział w zajęciach Akademii Młodych
 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych
 • spotkania z młodymi z różnych krajów oraz  pogłębienia znajomości języka i poznawania wielu  kultur
 • promowanie wolontariatu wśród uczniów

6.AIESEC – Stowarzyszenie Studentów Zagranicznych

7.Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

8.Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej

9.Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne, szcz. PPP nr 4

10.Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – oddział w Nowej Hucie

11.Dom Kultury im. Kamila C. Norwida

12.Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji

13.Krajowe Salezjańskie Centrum Duszpasterstwa i Wychowania

14.Caritas Archidiecezji Krakowskiej

15.Rada Dzielnicy XVI

16.Pracownia Fizyczna UJ

17.Klub Sportowy Wanda

18.Klub sportowy Wawel

19.Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

20.Parafia „Arka Pana”

21.Wydział Katechetyczny Kurii Krakowskiej


SPORT

Sport jest obszarem bogatym w możliwości wychowawcze – uczy stawiania sobie celów i wymagań, wytrwałości, współpracy, doświadczania radości sukcesu i pokory porażki…

1. W naszej szkole działa klub sportowy – DOMINIK KRAKÓW, w ramach którego dziewczęta mogą uczestniczyć w profesjonalnych treningach siatkarskich. W sezonie 2016/2017 DOMINIK KRAKÓW startował w rozgrywkach młodziczek prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej. W sezonie 2017/2018 planujemy do rozgrywek wystawić zespoły młodziczek oraz kadetek.

Oprócz tego drużyna chłopców przy współpracy z klubem piłkarskim Wanda Kraków uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich juniorów młodszych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.

2. Ciekawa „trzecia” godzina wychowania fizycznego – według zainteresowań uczniów:

 • siatkówka
 • koszykówka
 • piłka nożna
 • siłownia
 • tenis stołowy
 • badminton
 • cheerleaderki
 • turystyka piesza
 • biegi na orientację
 • strzelectwo
 • speedball

3. Szkolne imprezy sportowe:

 • turniej tenisa stołowego
 • turniej piłki nożnej
 • turniej siatkarskich „trójek”
 • turniej koszykówki
 • turniej unihokeja
 • turniej „StrongMan”
 • turniej Biegów na Orientację
 • turniej Speedball

4. Organizujemy sportowe imprezy międzyszkolne:

 • Igrzyska Szkół Katolickich Krakowa
 • Salezjańskie Biegi na Orientację
 • Dominik Cup (piłka nożna)

5. Reprezentacja naszej Szkoły regularnie startuje w rozgrywkach Gimnazjady w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach:

 • piłka nożna dziewcząt i chłopców
 • siatkówka dziewcząt i chłopców
 • piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • koszykówka dziewcząt i chłopców
 • badminton dziewcząt i chłopców
 • biegi na orientację dziewcząt i chłopców

6. Zajęcia sportowe dla rodziców:

 • siatkówka
 • fitness
 • biegi na orientację

 

WOLONTARIAT

Chcemy, aby nasi uczniowie byli ludźmi serca – dostrzegającego potrzeby innych, otwartego ba problemy ubogich całego świata, gotowego zaangażować się w niesienie pomocy.

 

 1. Szkolne Koło Caritas
 2. Akcja „Pola Nadziei „ dla Hospicjum św. Łazarza
 3. Akcja „Szlachetna Paczka”
 4. VIDES  ( międzynarodowe stowarzyszenie ) – na rzecz misji


FORMY PRACY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie mają możliwość poznawania i rozwijania swoich talentów (a każdy je ma)  w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych . Oto niektóre z nich:

 1. Zajęcia „Biologia wieczorową porą” – ciekawe doświadczenia z biologii
 2. Seminaria przedmiotowe dla uczniów np. z matematyki, biologii,
 3. Projekty edukacyjne
 4. Warsztaty z pedagogiem i psychologiem w zakresie integracji w grupie, skutecznych sposobów uczenia się, doradztwa zawodowego
 5. Teatr szkolny DomBosco
 6. Koło dziennikarskie  – gazetka szkolna DominikNews
 7. Klub Fanów Fizyki
 8. „Dlaczego tak? Dlaczego nie?” – koło matematyczne
 9. Szkolne Koło PTTK
 10. Wycieczki edukacyjne  – np. Geocentrum w Kielcach (budowa Ziemi), Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, do Budapesztu
 11. Zajęcia plastyczne – fotografia, malarstwo
 12. Pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i nie tylko – m.in. doroczna pielgrzymka do Rzymu