Ostatnia prosta przed wyborami…. czyli refleksja po debacie

28 września odbyła się w naszym Liceum debata przedwyborcza. Obecna przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Pyż zainaugurowała debatę przemową:

Debata ma celu nie tylko przybliżyć Wam sylwetki kandydatów ale również pokazać konkretne działania, które można przeprowadzić w naszej szkole. To my wszyscy jesteśmy Samorządem Uczniowskim. Jest nas 230 uczniów i uczennic. Musimy tak się zorganizować aby mieć jak największy wpływ na kreowanie naszej szkolnej rzeczywistości. Tylko my sami możemy wzmocnić samorządność w naszej szkole. Nasze wybory, nasze działania i zaangażowanie są jedyną drogą do zmiany!

Następnie kandydaci do zarządu SU odpowiadali na szereg pytań zadawanych przez uczniów, nauczycieli i s. Dyrektor