Klasa A – język polski, wiedza o społeczeństwie/historia/historia sztuki

Klasa A – język polski, wiedza o społeczeństwie/historia/historia sztuki

Klasa A:

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie/historia/historia sztuki

język angielski/język niemiecki/język hiszpański

Drugi język obcy: język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski
Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz

wyższy wynik z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie lub historia

 

 • klasa dedykowana Uczniom, którzy interesują się literaturą, historią, historią sztuki, teatrem, filmem i filozofią,
 • skuteczne przygotowanie do matury  w zakresie podstawowym i rozszerzonym
  w ramach fakultetu z języka polskiego,
 • cotygodniowe konsultacje,
 • wykorzystywanie bogatej bazy testów i arkuszy maturalnych,
 • wyjazdowe seminaria naukowe,
 • współpraca z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ( dla chętnych: wzmocnienie dodatkowej aktywności naukowej poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych)
 • dyskusyjny klub filmowy – zorganizowane wyjścia do kina i teatru,
 • debata oksfordzka,
 • cykliczny udział w wykładach organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Muzeum PRL i Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida,
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych historią małej ojczyzny w celu poszerzenia wiedzy i przygotowania ich do konkursów zewnętrznych,
 • lekcje samorządowe w Urzędzie Marszałkowskim,
 • lekcje prawa w Sądzie Rejonowym,
 • koło olimpijskie z historii przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Historycznej,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie historii, nauk społecznych i prawa
  (np. nauczycielami akademickimi)
 • wycieczki kulturoznawcze i historyczne organizowane m.in. we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Krakowie

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych oraz kierunkach takich jak: filologia polska lub klasyczna, dziennikarstwo, zarządzanie mediami i kulturą, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

Administrator