Nasza oferta

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy:

KLASA  POLONISTYCZNO – HISTORYCZNA

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

 • przedmioty maturalne

Przedmioty uzupełniające:

 • prawo w zarysie
 • komunikacja społeczna
 • przyroda

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu humanistyki oraz kultury i sztuki uczestnicząc w wielu formach kształcenia pozalekcyjnego, takich jak: teatr szkolny, koło dziennikarskie, wystawy, koncerty oraz przedsięwzięcia naukowe. Zachęcamy także uczniów do brania udziału w różnorodnych konkursach: literackich, poetyckich, recytatorskich, z grafiki komputerowej, z twórczości własnej – proza, poezja, fotograficznych, malarskich.

Ukończenie tej klasy, ułatwi podjęcie studiów na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, administracja, socjologia, politologia, filozofia, filologia polska, filologia angielska oraz pozostałe filologie.

KLASA  BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

 • przedmioty maturalne

Przedmioty uzupełniające:

 • fizyka medyczna
 • angielski w medycynie
 • historia i społeczeństwo

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a swoje umiejętności z biologii i chemii uzupełniać zajęciami laboratoryjnymi, skorelowanymi z podstawą programową. Gwarantujemy uczniom kompleksowe przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych, co umożliwia im dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki.

Ukończenie tej klasy, ułatwi podjęcie studiów na kierunkach: biotechnologia, biologia, chemia, farmacja, weterynaria, medycyna, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna.

KLASA  MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

 • przedmioty maturalne

Przedmioty uzupełniające:

 • astronomia
 • angielski w biznesie
 • historia i społeczeństwo

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania zainteresowań  przedmiotami ścisłymi, poznawać zasady panujące w przyrodzie i metody ich funkcjonowania. Nauka w klasie matematyczno–fizycznej ułatwi dalsze zdobycie wykształcenia, wiedzy i umiejętności, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ukończenie tej klasy, ułatwi podjęcie studiów na kierunkach: automatyka i robotyka, fizyka stosowana, mechatronika, informatyka, finanse i bankowość matematyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia, budownictwo i architektura.

 

Wszystkie informacje o liceum można uzyskać w szkole, w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00 lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.