Klasa A

Klasa A

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski
  • historia
  • język angielski

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

  • matematyka

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

  • język niemiecki
  • język włoski
  • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

teatralne lub muzyczne lub sportowe (realizowane w grupach międzyoddziałowych).

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu humanistyki oraz kultury i sztuki uczestnicząc w dodatkowych zajęciach rozwijających pasje, takich jak: teatr szkolny, koło dziennikarskie, wystawy, koncerty oraz przedsięwzięcia naukowe, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa humanistyczna to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, administracja, socjologia, politologia, filozofia, filologia polska, filologia angielska oraz pozostałe filologie.