Klasa C

Klasa C

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka
  • geografia
  • język angielski

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

  • język polski

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

  • język niemiecki
  • język włoski
  • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

teatralne lub muzyczne lub sportowe (realizowane w grupach międzyoddziałowych).

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania zainteresowań  przedmiotami ścisłymi, poznawania zasad panujących w przyrodzie i metod ich funkcjonowania uczestnicząc w wielu formach kształcenia pozalekcyjnego, takich jak zajęcia i wykłady na krakowskich uczelniach wyższych, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa C to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, geografia, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i bankowość, matematyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia, budownictwo i architektura.