Klasa humanistyczna

Klasa humanistyczna (o nachyleniu dziennikarskim)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski
  • historia

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

  • język angielski
  • matematyka

 

Przedmioty uzupełniające:

  • media i komunikacja społeczna
  • sztuka pisania
  • przyroda

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

  • język niemiecki
  • język włoski
  • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu humanistyki oraz kultury i sztuki uczestnicząc w zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje, takich jak: teatr szkolny, koło dziennikarskie, wystawy, koncerty oraz przedsięwzięcia naukowe, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa humanistyczna to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, administracja, socjologia, politologia, filozofia, filologia polska, filologia angielska oraz pozostałe filologie.