Klasa przyrodnicza

Klasa przyrodnicza (o nachyleniu medyczno – zdrowotnym)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • biologia
  • chemia

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

  • język angielski
  • język polski
  • matematyka

 

Przedmioty uzupełniające:

  • angielski w medycynie
  • edukacja prozdrowotna
  • historia i społeczeństwo

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

  • język niemiecki
  • język włoski
  • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki, skorelowanymi z podstawą programową, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa przyrodnicza to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: biotechnologia, biologia, chemia, farmacja, weterynaria, medycyna, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, poradnictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna.