Klasa przyrodnicza

Klasa przyrodnicza (o nachyleniu medyczno – zdrowotnym)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

 • język angielski
 • język polski
 • matematyka

 

Przedmioty uzupełniające:

 • angielski w medycynie
 • edukacja prozdrowotna
 • historia i społeczeństwo

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

 • język niemiecki
 • język włoski
 • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki, skorelowanymi z podstawą programową, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa przyrodnicza to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: biotechnologia, biologia, chemia, farmacja, weterynaria, medycyna, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, poradnictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna.