Klasa turystyczna

Klasa turystyczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia
 • język angielski

 

Przedmioty ze zwiększoną liczbą godzin:

 • drugi język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Przedmioty uzupełniające:

 • turystyka
 • animacja czasu wolnego
 • historia i społeczeństwo

 

Drugi język obcy (jeden do wyboru*)

 • język niemiecki
 • język włoski
 • język hiszpański

*  warunkiem realizowania nauczania jest powstanie grupy o odpowiedniej liczebności

 

Uczniowie tej klasy mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych uczestnicząc w zajęciach turystyki aktywnej w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, a także okazję kontaktu z żywym językiem obcym biorąc udział w wielu organizowanych warsztatach pozalekcyjnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Klasa turystyczna to oddział, w którym uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo oraz wszystkie rodzaje studiów na uczelniach technicznych; po dodatkowym kursie opiekuna kolonijnego – absolwent może podjąć pracę jako opiekun kolonijny, nawiązać współpracę z biurem podróży, lub z PTTK, realizować  się jako wolontariusz Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodzieżowego Wolontariatu VIDES.