III Salezjańskie Biegi na Orientację

III Salezjańskie Biegi na Orientację

Komunikat techniczny

III Salezjańskie Biegi na Orientację

Organizator:

Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie

 

Zespół Organizatorów:

 • Kierownik zawodów: Monika Topór
 • Sędzia główny: Jacek Kozłowski
 • Mapy i budowa tras: Jacek Kozłowski
 • Biuro zawodów: Jolanta Kozłowska, Marek Topór.

 

Cele zawodów:

 • zintegrowanie społeczności lokalnej
 • propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa
 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
 • rozpowszechnianie biegów na orientację

Termin i miejsce:

 • Zawody odbędą się dnia 09. 05. 2015 r.
 • Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Św. Dominika Savio w Krakowie oraz teren przyległy do szkoły

Kategorie:

 • Szkoła Podstawowa klasy 4-6  (dziewczęta, chłopcy)
 • Gimnazjum  (dziewczęta, chłopcy)
 • Otwarta (dziecko + rodzic)

Program zawodów:

 • 9.30 spotkanie uczestników, pobieranie kart startowych
 • 10.15 start pierwszych zawodników
 • 13.00 ogłoszeni wyników, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród, zakończenie zawodów.

Start zawodników:

 • Start interwałowy (interwał startowy,  minuta lub 30 sekund – w zależności od liczby zawodników).

 

 

Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału w zawodach należy przesłać do dnia 8 maja (piątek) 2015 roku na adres: Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie, os. Jagiellońskie 17, 31-833 Kraków. Tel/fax: 12 648 46 25, e-mail: dyrektor@dominik.edu.pl z podaniem nazwy zgłaszanej Szkoły oraz nazwiskiem i imieniem oraz rocznikiem zawodników (oddzielnie dzięwczęta i chłopcy).

Nagrody:

 • Dyplomy dla pierwszych 6 miejsc
 • Medale za miejsca 1-3
 • Puchar dla 1 miejsca w kategorii
 • Nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników !

Świadczenia:

 • napoje na mecie, posiłek regeneracyjny

Postanowienia końcowe

 • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • uczestników obowiązują zasady ,,fair-play”,
 • wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,

 

Koordynator ze strony Organizatora:

Monika Topór

monika-topor@wp.pl

Administrator