Kalendarium

W czerwcu:

12 czerwca – godz. 18.00 zebrania z rodzicami
16 czerwca – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
19  czerwca – dzień z wychowawcą
20 czerwca – „Pasjonata ”
21 czerwca – Dzień Sportu
22 czerwca – Eucharystia  Arka Pana, godz. 8.45
23 czerwca – zakończenie roku szkolnego:
 godz. 9.00 – klasy I i II
             godz. 10.30 – klasy III