Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze

 

Kadra pedagogiczna Forma zajęć

termin

Banyś Małgorzata Przygotowanie do konkursu

zajęcia wyrównawcze

Środa 700– 800

Czwartek 700– 800

Bator Joanna Grupa liderów –uczniowie LO Wg. uzgodnienia z uczniami
Bilińska Aleksandra Zajęcia wyrównawcze

Przygotowanie do egzaminu klasy III

Poniedziałek 1535-1625

Wtorek 1535-1635

Błaszczyk Izabela Schola

Kółko historyczno -turystyczne

poniedziałek1445-1530

soboty –ustalone z uczniami 

SP os. Kościuszkowskie 7

Bobka Jan konsultacje Czwartek 700-750
Czarnowicz Lidia Boska Trupa Poniedziałek 1535– 1620 ;SP os. Kościuszkowskie 7
Dobrucka Iwona Przygotowanie do konkursu

Zajęcia wyrównawcze

Czwartek 1445-1530

Czwartek 1530-1615

Dybek Edyta konsultacje Środa  1445-1530
Frączek Katarzyna Przygotowanie do egzaminu 3 b, 3 e

Zajęcia rozwijające dla 1 A LO

wtorek 800-845

poniedziałek 800-845

Gajda Beata konsultacje Środa  1445-1530
Gajdziszewska Adrianna Zajęcia rozwijające okolicznościowe Ustalane godziny na bieżąco -wtorek
Golonka Piotr Konsultacje-(tematyka konsultacji uzgodniona z uczniami) czwartek, piątek -705
Janas Magdalena Zajęcia rozwijające

konsultacje

Poniedziałek 1535-1625

Wtorek 1440-1530

Jaśkowska Anna konsultacje poniedziałek1535-1620

środa  1445-1530

Leśniak Kinga konsultacje poniedziałek1445-1530

Czwartek 1445-1530

Łukaszewicz Aneta konsultacje Czwartek 1445-1530 ; 1535-1625
Łuszczkiewicz Maria Kółko matematyczne rozwijające zdolności matematyczne kl. 7,8

Kółko matematyczne -kl. 7 i 8

Kółko matematyczne kl. 8

Czwartek 1445-1530

 

Poniedziałek 800-845

Wtorek 800-845

Masłowiec Anna Zajęcia rozwijające Czwartek 1445-1530
Mól Marian siatkówka Środa 1530– 1700
Mrawczyński Grzegorz Piłka nożna

Zawody sportowe, lodowisko, treningi siatkarskie

Piątek 1530-1615

Terminy ustalane na bieżąco

Mulewicz Marcin konsultacje Czwartek 1530-1615
Pęksa Maria Zajęcia rozwijające Czwartek 1445-1530
Pilarz Danuta Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla kl. VIII

Kółko języka polskiego

Czwartek 1445-1530

poniedziałek 800-845

Reciak Iwona Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego -3 b poniedziałek 1530
s. Szlaga Beata Zespół muzyczny Czwartek  1445-1545
Stawiarz Dariusz Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego -3 d Piątek 710
Szałach Marta Grupa liderów –uczniowie LO Wg. uzgodnienia z uczniami
Szary Anna Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego Wtorek 710
Szybowska Ryszarda Zajęcia wyrównawcze Czwartek  1445-1515
Tokarska Lucyna Przygotowanie do konkursu

Zajęcia wyrównawcze

Wtorek 855-940

Czwartek 800-845

Trojanowska Anna Siłownia/Fitness dla dziewcząt Piątek 1530– 1615
Urbaniec Anna Zajęcia wyrównawcze Środa 1530-1615
Rożanowski Gerard Konsultacje Wtorek 730
Walkosz Iwona Przygotowanie do konkursu kl. 3 b i 3 g/wymiennie przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie do konkursu kl. 3 a i 3 f/ wymiennie przygotowanie do egzaminu

Konsultacje uzupełniające dl klasy 1A LO

 

Wykłady, warsztaty

 

Poniedziałek 800-845

 

Wtorek 800-845

 

Środa 1340-1420

 

W godzinach popołudniowych- po uzgodnieniu terminu