Samorząd Uczniowski

 

Zapraszamy na wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, które odbędą się 29 września.

Aby ułatwić Wam wybór w przeddzień wyborów o godzinie 8.55 odbędzie się DEBATA przedwyborcza podczas której kandydaci będą mieli okazję zaprezentować swoje programy wyborcze i sprawdzić jak radzą sobie w krzyżowym ogniu pytań uczniów i nauczycieli.