Warsztaty JavaScrip

W dniu 28 marca 12 uczniów naszego Liceum rozpoczęło trzymiesięczne warsztaty JavaScrip przeprowadzone przez trenerów firmy Epam Systems.

Współpraca pomiędzy Dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły a pracownikami wymienionej firmy zaowocowało uzyskaniem możliwości szkolenia naszych uczniów na terenie firmy Epam Systems przez wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę programistów.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wybranej grupy. Wkrótce zdjęcia!