WIELKA WYPRAWA

P1370254Dnia 14 i 15 września uczniowie klas drugich wzięli udział w „wyprawie” na Archipelag Skarbów.

Jest to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży prowadzony przez ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o tym mówią masowe media.

Punktem wyjścia spotkania z młodzieżą było uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości. W czasie warsztatów trenerzy wyjaśniali młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiali też problemy takie jak różnego rodzaju uzależnienia. Wszystkie te tematy były poruszane z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze nie mają.

Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Archipelag Skarbów wskazał młodzieży tych, od których mogą się wiele nauczyć czyli rodziców, dziadków, wychowawców, trenerów, instruktorów harcerskich, duchownych.

Nie bez znaczenia było to, że trenerzy programu muszą spełniać warunek zgodności własnego życia osobistego z treściami programu. Dzięki temu mogą dzielić się z młodzieżą doświadczeniami własnej drogi życia pogłębiając przekaz wiedzy i wartości.

Zapraszamy do galerii.