Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Sposób i tryb realizacji zadań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły – POBIERZ

Zasady zdalnej pracy w domu – POBIERZ

Zdalne nauczanie w praktyce – POBIERZ

Wewnętrzne procedury zapewniania bezpieczeństwa – POBIERZ

Zasady realizowania zajęć stacjonarnych – POBIERZ

 

OGŁOSZENIA:

  • Biblioteka:

Zapraszamy do czytania lektur online – lektury.gov.pl

Po przeczytaniu lektur możecie sprawdzić się w Quizie – QUIZ Z LEKTUR SZKOLNYCH

Administrator