Zdalne nauczanie

Sposób i tryb realizacji zadań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły – POBIERZ

Zasady zdalnej pracy w domu – POBIERZ

Zdalne nauczanie w praktyce – POBIERZ