Adepci nauk ścisłych z 1D znowu wylądowali na… trawie