Dla rodziców

Dla rodziców

Na tej stronie mamy do wyboru następujące podstrony:

  • DYŻUR DYREKTORA – tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości spotkania z s. dyrektor Martą Raduchą
  • RADA RODZICÓW – tutaj znajdziemy wszystkie informacje dotyczące składu Rady Rodziców i jej działalności;
  • DOKUMENTY SZKOŁY – wszystkie akty prawne regulujące pracę naszej Szkoły znajdziecie właśnie na tej podstronie
  • ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – wszystkie daty trwającego roku szkolnego

Administrator