Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia dydaktyczne:1.09.2022 r. – 23.06.2023 r.
Zakończenie I półrocza klasy IV LO 22.12.2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. IV LO28.04.2023 r.
Zakończenie I półrocza – pozostałe klasy 20.01.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2022 r.
Ferie zimowe: 30.01 – 12.02.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11.04.2023 r.

Egzamin maturalny: 4-23.05.2023 r.
– język polski 4.05.2023 r.
– matematyka 5.05.2023 r.
– język obcy nowożytny 8.05.2023 r.
część ustna egzaminu maturalnego 10-23.05.2023
Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023 r.
Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:
część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek)
część ustna (język polski,  języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)
Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23.06.2023 r.

Dni ustawowo wolne:

1.11.2022 r. (wtorek)
11.11.2022 r. (piątek)
1.01.2023 r. (niedziela)
6.01.2023 r. (piątek)
1.05.2023 r. (poniedziałek)
3.05.2023 r. (środa)
8.06.2023 r. (czwartek)

Dni dodatkowo wolne:     
3.10.2021 r. (pn, święto patronalne)
14.10.2022 r. (piątek)
31.10.2022 r. (poniedziałek)
2.05.2023 r. (wtorek)
4, 5, 8.05.2023 r. (matury, czw, pt, pn)
9.06.2023 r. (piątek)

Zebrania z rodzicami:
I półrocze:6.09.2022 r., 15.11.2022 r.
II półrocze:14.02.2023 r., 18.04.2023 r., 13.06.2023 r.

Konsultacje dla rodziców:
I półrocze:17 – 21.10.2022 r., 12 – 16.12.2022 r.
II półrocze:13 – 17.03.2023 r., 15 – 19.05.2023 r.

Administrator