Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Drogie Uczennice i Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Do najważniejszych zadań zespołu psychologiczno pedagogicznego należy udzielanie pomocy uczniom ich rodzicom i nauczycielom, prowadzenie warsztatów i treningów rozwojowych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Jeżeli czujecie potrzebę rozmowy, wsparcia zapraszamy do naszych gabinetów:

s. Teresa Zegzuła – pedagog szkolny udziela wsparcia dla  klas 7-8

Joanna Klimek – pedagog szkolny udziela wsparcia klasom licealnym 

Joanna Bator – doradca zawodowy udziela wsparcia uczniom klas 7-8 oraz klasom licealnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PONIŻEJ ZNAJDZIECIE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI GDZIE SZUKAĆ POMOCY

   
   

Administrator