Fizycy rozszerzeni eksperymentowali w Instytucie Fizyki UJ