Ogłoszenia

Ogłoszenia

Kraków, 08.11.2016 r.

Przetarg na remont placu manewrowego i opaski wokół budynku Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio

SIWZ

Zał. 1. Formularz ofertowy

Zał. 2. Oświadczenie

Zał. 3. Umowa

Zał. 4. Grupa kapitałowa

Zał. 6. Spec. techn.

Kraków, 10.05.2016 r.

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z dnia 24 marca 2016 r.) pozwala nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jeżeli przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego i jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie, os. Jagiellońskie 17 zleci wykonanie remontu ogrodzenia działki i pomieszczeń w przyziemiu oraz na parterze budynku Szkoły zgodnie z zapisem w wyżej zacytowanej ustawie.

Administrator