Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

Menu głównego zawierającego przejścia do:
serwisu www.gov.pl

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

kto i kiedy wytworzył dany dokument,
kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.

Administrator