Klasa C – biologia, chemia

Klasa C – biologia, chemia

    Klasa C:

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

język angielski/język niemiecki/język hiszpański

Drugi język obcy: język angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski
Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik
z przedmiotów: biologia lub chemia

 

  • klasa dedykowana Uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a swoje umiejętności z biologii i chemii uzupełniać zajęciami laboratoryjnymi, skorelowanymi z podstawą programową, 
  • gwarantujemy Uczniom kompleksowe przygotowanie do  egzaminu maturalnego
    z przedmiotów rozszerzonych, co umożliwia im dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki,  
  • w ramach współpracy z uczelniami uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych (Centrum Nauki Kopernik),
  • uczestnictwo w wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni wyższej, prowadzonych przez pracowników naukowych, 
  • udział w wykładach organizowanych przez UP i KMTPNiS (Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki).

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

Administrator