Proponowane klasy

Proponowane klasy

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych

 


 

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
A język polski, historia
język angielski
I

angielski

II

niemiecki/hiszpański/włoski

język polski, matematyka

język angielski, historia

B język polski,

biologia
język angielski

I

język angielski

II

język niemiecki/język hiszpański/język włoski

język polski

matematyka

język angielski

biologia

C biologia

chemia
język angielski

I

język angielski

II

język niemiecki/język hiszpański/język włoski

język polski

matematyka

język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: biologia lub chemia

D matematyka

fizyka
informatyka

I

język angielski

II

język niemiecki/język hiszpański/język włoski

język polski

matematyka

język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: fizyka lub informatyka

 

E matematyka

geografia
język angielski

I

Język angielski

II

język niemiecki/język hiszpański/język włoski

 

język polski

matematyka

język angielski

geografia

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

Klasa A:

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Drugi język obcy
do wyboru spośród:
język niemiecki, hiszpański, włoski
Matematyka zwiększona liczba zajęć w porównaniu z siatką bazową
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz historia

 

 • klasa dedykowana Uczniom, którzy interesują się literaturą, historią, historią sztuki, teatrem, filmem i filozofią;
 • skuteczne przygotowanie do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym
  w ramach fakultetu z języka polskiego;
 • cotygodniowe konsultacje;
 • wykorzystywanie bogatej bazy testów i arkuszy maturalnych;
 • wyjazdowe seminaria naukowe;
 • współpraca z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ( dla chętnych: wzmocnienie dodatkowej aktywności naukowej poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych);
 • dyskusyjny klub filmowy – zorganizowane wyjścia do kina i teatru;
 • debata oksfordzka;
 • cykliczny udział w wykładach organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Muzeum PRL i Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida;
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów zainteresowanych historią małej ojczyzny w celu poszerzenia wiedzy i przygotowania ich do konkursów zewnętrznych;
 • lekcje samorządowe w Urzędzie Marszałkowskim;
 • lekcje prawa w Sądzie Rejonowym;
 • koło olimpijskie z historii przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Historycznej;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny);
 • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie historii, nauk społecznych i prawa
  (np. nauczycielami akademickimi);
 • wycieczki kulturoznawcze i historyczne organizowane m.in. we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Krakowie.

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych oraz kierunkach takich jak: filologia polska
lub klasyczna, dziennikarstwo, zarządzanie mediami i kulturą, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

 

Klasa B:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Język polski, biologia, język angielski
Matematyka zwiększona liczba zajęć w porównaniu z siatką bazową
Drugi język obcy
do wyboru spośród:
język niemiecki, hiszpański, włoski
Przedmioty punktowane w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz biologia

 

 • klasa dedykowana Uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a swoje umiejętności z biologii uzupełniać zajęciami laboratoryjnymi, skorelowanymi z podstawą programową oraz uczniom, którzy interesują się literaturą, historią, historią sztuki, teatrem, filmem i filozofią;
 • gwarantujemy Uczniom kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego
  z przedmiotów rozszerzonych, co umożliwia im dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki, 
 • skuteczne przygotowanie do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
 • współpraca z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ( dla chętnych: wzmocnienie dodatkowej aktywności naukowej poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych);
 • dyskusyjny klub filmowy – zorganizowane wyjścia do kina i teatru;
 • debata oksfordzka;
 • seminaria naukowe;
 • w ramach współpracy z uczelniami uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych (Centrum Nauki Kopernik),
 • uczestnictwo w wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni wyższej, prowadzonych przez pracowników naukowych,
 • udział w wykładach organizowanych przez UP i KMTPNiS (Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki).

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

 

 Klasa C:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Matematyka zwiększona liczba zajęć w porównaniu z siatką bazową
Drugi język obcy
do wyboru spośród:
język niemiecki, hiszpański, włoski
Przedmioty punktowane w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: biologia lub chemia

 

 • klasa dedykowana Uczniom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, a swoje umiejętności z biologii i chemii uzupełniać zajęciami laboratoryjnymi, skorelowanymi z podstawą programową;
 • gwarantujemy Uczniom kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego
  z przedmiotów rozszerzonych, co umożliwia im dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki;
 • uczestnictwo w wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni wyższej, prowadzonych przez pracowników naukowych;
 • udział w wykładach organizowanych przez UP i KMTPNiS (Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki).
  Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

 

Klasa D:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Język angielski zwiększona liczba zajęć w porównaniu z siatką bazową
Drugi język obcy
do wyboru spośród:
język niemiecki, hiszpański, włoski
Przedmioty punktowane w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: fizyka lub informatyka

 

 • profil dedykowany uczniom zainteresowanych studiami na kierunkach technicznych, przyrodniczych, ścisłych i informatycznych;
 • kształcenie nakierowane na odkrywanie i rozwijanie zdolności krytycznego myślenia;
 • patronat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej – w zakresie fizyki i informatyki stosowanej;
 • formalna i nieformalna współpraca z licznymi uczelniami i instytucjami naukowymi;
 • skuteczne przygotowanie do matury – zajęcia w małych grupach, szeroka baza testów
  i materiałów multimedialnych;
 • minimum 1 godzina tygodniowo bezpłatnych konsultacji;
 • doskonale wyposażona i ciągle wzbogacana pracownia fizyczna (w tym profesjonalne pompy próżniowe, komory cieplne, oscyloskopy, moduły doświadczalne Einstein Labmate z szeroką gamą czujników, komory cieplne);
 • sesje doświadczalne – pozwalające na samodzielne przygotowanie, przeprowadzenie
  i opracowanie pomiarów;
 • programowanie strukturalne i obiektowe w 2 językach np. Python i Java, w tym
  z wykorzystaniem najpopularniejszych frameworków np. PyCharm, Eclipse;
 • liczne zajęcia z projektowania i analizy algorytmów;
 • tworzenie stron i aplikacji webowych np. CSS, HTML, JavaScript;
 • zarządzanie bazami danych (SQL), systemy zarządzania treścią (CMS) np. WordPress; 
 • grafika 2D i 3D, symulacje komputerowe;
 • zajęcia z fizyki komputerowej (w tym programowanie zjawisk fizycznych, opracowywanie i wizualizacja danych pomiarowych, analiza statystyczna );
 • a dla chętnych:
 • lekcje powtórzeniowe i referaty po angielsku,  tłumaczenie angielskojęzycznych   filmów dydaktycznych   (świetny wybór dla rozważających studia za granicą);
 • grupy samokształceniowe;
 • moduły z biofizyki, fizyki medycznej i geofizyki;
 • laboratoria w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ;
 • uczestnictwo w wykładach organizowanych przez PK, UJ, AGH, UP, PAN;
 • wizyty w instytucjach naukowych (np. PK, UJ, AGH, UR) i laboratoriach badawczych;
 • możliwość udziału (już od pierwszej klasy) w licznych konkursach np. Nabój,
  O Diamentowy Indeks AGH,  Eksperyment  łańcuchowy, Lwiątko, Eureka, Olimpus, Galileo,  ;
 • obozy naukowe i wyjazdowe sesje naukowe – pełne niezapomnianych wrażeń
  i klimatyczne.

Klasa E:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski
Język polski zwiększona liczba zajęć w porównaniu z siatką bazową
Drugi język obcy
do wyboru spośród:
język niemiecki, hiszpański, włoski
Przedmioty punktowane w procesie  rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski oraz geografia

 

 • klasa dedykowana Uczniom zainteresowanym studiami technicznymi, przyrodniczymi (geografia, geomorfologia, geofizyka, geologia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska), ekonomicznymi, geopolitycznymi, stosunki międzynarodowe;
 • udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie;
 • spotkania matematyków, koło matematyczne, geograficzne;
 • udział w licznych konkursach i wyjściach edukacyjnych;
 • udział w warsztatach przedsiębiorczości;
 • udział w konkursie Fizycznym Lwiątko;
 • udział w Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH;
 • udział w olimpiadach geograficznych;
 • udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych;
 • wizyty w instytucjach naukowych;
 • efektywne przygotowywanie do matury;
 • możliwość cotygodniowych konsultacji w małych grupach;
 • korzystanie na lekcji geografii z map cyfrowych i Geograficznego Systemu Informacji;
 • doskonale wyposażona sala (pięknie zachowane okazy minerałów, atlasy globusy, modele wulkanów, jaskiń, etc.);
 • odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata, metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zgłębianie ciekawostek;
 • przeprowadzanie eksperymentów przyrodniczych.

Uczniowie tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach technicznych: Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny oraz studia międzywydziałowe.

 

 

 

Dyrekcja Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Wszelkie informacje dostępne: www.dominik.edu.pl oraz pod nr tel. 12 648 46 25

ZAPRASZAMY!

 

Administrator