Szczepienie uczniów

Szczepienie uczniów

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

jako szkoła jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia przeciw COVID-19 Państwa dzieci, a naszych uczniów w wieku 12 do 18 lat. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym świadczeniem na terenie szkoły (przy większej liczbie zgłoszeń szczepienie zostanie zorganizowane w szkole), proszę, by wypełnił Deklarację Rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) i przekazał przez dziecko do Wychowawcy klasy.

Do szczepienia, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na tego typu świadczenie profilaktyczne.  Stąd ważne jest, aby wydrukować również Kwestionariusz wstępny wywiadu przesiewowego (załącznik nr 2) przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID – 19, który będzie potrzebny w dniu szczepienia.

Podczas szczepienia na terenie szkoły nie musi być obecny Rodzic.

Prosimy o rozważenie propozycji. W załączniku znajdziecie Państwo również informację o organizacji szczepień (załącznik nr 3) oraz rekomendacje dla rodziców (załącznik nr 4).

Załącznik nr 1 – Deklaracja Rodzica opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19

Załącznik nr 3 – Informacje dla szkół i placówek

Załącznik nr 4 – szczepienie – rekomendacje dla rodziców

Administrator